Ищете решения задач? Наш сайт поможет решить любую задачу онлайн.
0 голосов

Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 6 см. Знадйіть середню лінію трапеції, якщо один з її кутів становить 60 градусів, а більша основа дорівнює 11 см.

от Начинающий (101 баллов) 2 в категории Геометрия

1 Ответ

0 голосов
 
Лучший ответ

Трапеція АВСД, кут А=60*.

опустимо висоту ВК. Маємо трикутник АВК : кут ВКА=90*(ВК - висота), кут А=60* за умовою. Кут АВК= 180-90-60=30* (за теоремою про суму кутів трикутника). АК=6:2=3см (катет протилеглий куту 30*=половині гіпотинузи - теорема)

ВС=11-3*2=5см.

середня лінія МФ=(ВС+АД):2=(5+11):2=8 см 

от Доктор Наук (42.2k баллов) 2 3 3
...