Допишіть рівняння можливих рефкцій: 1)Ca+H2O-; 2)Fe+HNO3(конц.)-; 3)Na+AlCl3-;...

0 голосов

Допишіть рівняння можливих рефкцій: 1)Ca+H2O-; 2)Fe+HNO3(конц.)-; 3)Na+AlCl3-; 4)Al(OH)3+HCl-.


Химия (18 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов

Fe + 6HNO3(конц.) = Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O

Са(NO2)2 +2H2O =Са(ОН)2 +2HNO2

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 4NaOH (конц.) = Na[Al(OH)4] + 3NaC

(32 баллов)
...