Ищете решения задач? Наш сайт поможет решить любую задачу онлайн.
0 голосов

1. Виписати односкладні речення. Визначити в них головні члени. Назвати вид односкладних речень.
Вивчай інші мови. Це дасть змогу не тільки оволодіти ключами до скарбниць духовності інших народів, але й об’єктивно оцінити свою мову, її сильні та слабкі сторони. Нашому поколінню випало складне й відповідальне завдання – відродження української мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить. Це наш історичний обов’язок, виправдання нашого перебування на цьому світі. Діймо! (І. Огієнко).
2. Установити відповідність між односкладними реченнями та їх видами.
А Не взявшись за сокиру, хату не збудуєш (Нар. творчість).
Б Про успішний виступ Остапа Вересая довідалися і в царському дворі (В. Скуратівський).
В Хлюпіт хвиль, рівне дихання моря (Д. Кулиняк).
Г Уже неозброєним оком стало видно зграї птахів (Д. Кулиняк).
Д Скажемо відверто хоч би сьогодні про наші помилки й безвідповідальність (В. Дрозд).
Е Розумну річ приємно й слухати (Нар. творчість).
1. Означено-особове.
2. Неозначено-особове.
3. Узагальнено-особове.
4. Безособове.
5. Називне.
3. Позначити рядок з неповним реченням.
А Степова безмежна голубінь (І. Пільгук).
Б Сперечалися довго (З. Тулуб).
В Так і сталося (Ю. Хорунжий).
Г Не дійшовши до казарми, зупинився на белебні (І. Пільгук).
4. Визначити вид відокремлених членів.
А. Богдан Хмельницький зустрічав, приймав та проводжав послів, виконуючи встановлений в Українській державі церемоніал.
Б. Лист, надісланий московському царю Олексію Михайловичу з першим послом України, був дуже коротким.
В. Із постанням Української козацької держави та її дипломатично-посольської служби – тогочасного міністерства закордонних справ – відпрацьовувалося й
1. Відокремлене означення.
2. Відокремлена прикладка.
3. Відокремлений додаток.
4. Відокремлена обставина.
питання постійного перебування козацьких представників у тій чи іншій країні.
Г. Починаючи з Богдана Хмельницького, усі гетьмани України вели активне дипломатичне листування з володарями багатьох держав.
Ґ. Генеральний писар, окрім керування поточними справами канцелярії, мав право брати участь у дипломатичних переговорах.
Д. Канцелярських писарів, зважаючи на їхній досвід та обізнаність у веденні дипломатичних справ, досить часто включали до складу різних посольств.
Е. За доби гетьманування Богдана Хмельницького було проведено близько п’яти Генеральних Рад Війська Запорозького, цього своєрідного законодавчого органу новоствореної держави.
Є. Одним із головних обов’язків посла було оголошення вимог чи прохань, уміщених у письмовій інструкції (Т. Чухліб).
5. Перебудувати подані речення так, щоб відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, стали невідокремленими. Звернути увагу на вживання коми в реченнях з відокремленими й невідокремленими означеннями.
1. Які страви, освячені традицією, мають бути на столі? (В. Таїк). 2. Багатокімнатні хати мали поряд ще й окремі господарські прибудови із чотирисхилими дахами, вкритими соломою чи очеретом (В. Таїк). 3. Дні, проведені в Богданівні, пробуджували в художника потяг до фольклору, любов до природи (В. Жадько). 4. Дядько Роман зовсім не помічає хлоп’ячих голів, занурених у полин (О. Гончар). 5. Був у Романовім садку куток, повитий особливою таємничістю (О. Гончар). 6. Віддалік мовчало громаддя копиць, схожих на вершників (В. Дрозд). 7. Я йшов вулицею, вдихав на повні груди повітря, настояне на пахощах розквітлих акацій та бузку (М. Красуцький

от (23 баллов) в категории Українська мова

1 Ответ

0 голосов
 
Лучший ответ

1. Вивчай інші мови. Вивчай - присудок. Узагальнено-особове речення.
Діймо! Це також узагальнено-особове речення , яке складається зі слова-присудка.
2. А-3. Б-2. В-5. Г-4. Д-1. Е-4.
3. Г.
4. А-4. Б-1. В-2. Г-4. Ґ-3. Д-4. Е-2. Є-1.
5. 1. Які освячені традицією страви мають бути на столі? 2. Багатокімнатні хати мали поряд ще й окремі господарські прибудови із чотирисхилими,  вкритими соломою чи очеретом дахами. 3. Проведені в Богданівні дні пробуджували в художника потяг до фольклору, любов до природи. 4. Дядько Роман зовсім не помічає  занурених у полин  хлоп’ячих голів. 5. Був у Романовім садку повитий особливою таємничістю куток. 6. Віддалік мовчало громаддя  схожих на вершників копиць. 7. Я йшов вулицею, вдихав на повні груди  настояне на пахощах розквітлих акацій та бузку повітря.

от Бакалавр (12.0k баллов) 2 3 3
...