0 голосов

Зробіть морфологічний розбір слова: кринички.
Зробіть повний синтаксичний розбір речення:
Нап'юся з живої кринички- візьму доброти від землі.

от (12 баллов) 1 в категории Українська мова

1 Ответ

0 голосов

Закінчення - и
основа - криничк
кринич-корінь
к-суфікс
2)нап'юся- дієслово
з - прийменник
живої- прикметник
кринички-іменник
візьму- дієслово
доброти- іменник
від- прийменник
землі-іменник
нап'юся-присудок, нап'юся звідки, з кринички-обставина
з кринички якої? живої- означення
візьму-присудок,
візьму що? доброти- додаток
візьму звідки? від землі- обставина
Речення розповідне, неокличне, складне, безсполучникове.
І частина- односкладна, означено-особова, повна, поширена, неускладнена.
ІІ частина - односкладна, означено-особова, повна. поширена, неускладнена.

от (52 баллов) 1
0

Большое спасибо)

0

обращайтесь) если что-то непонятно, я объясню)

...