Ищете решения задач? Наш сайт поможет решить любую задачу онлайн.
0 голосов

Написати схему поданої ССК, та розібрати на другорядні члени речення кожне слово:
перше, що побачив Климко, коли розплющив очі, було велике, рівно обведене коло червоного сонця у вікні; воно світило, мов крізь, морок і хлопчик став пригадувати, де він.

от (65 баллов) 1 в категории Українська мова

1 Ответ

0 голосов
 
Лучший ответ

[ , (що ), (коли ), ]; [ ], мов ( ), і [ ], ( де ).
Зверни увагу: у записаному тобою реченні є пунктуаційна помилка (кома має стояти не перед словом морок, а після нього). Частина речення "воно світило, мов крізь морок" є складнопідрядним з підрядним обставинним порівняльним (бо пропущений присудок указує на те, що це речення, а не порівняльний зворот: "мов світило крізь морок").

от Бакалавр (12.0k баллов) 2 3 3
...